Medicinske usluge i nega u staračkom domu
Senior Plus

 

Pod negom bolesnika podrazumeva se kompletan tretman oko korisnika bila osoba pokretna ili nepokretna:

 • Održavanje lične higijene korisnika
 • Pedikirske i frizerske usluge
 • Obrada usne duplje
 • Hranjenje nepokretnih lica
 • Obrada dekubitalnih rana /suprasorbovim preparatima
 • Davanje infuzija
 • Davanje intr- muskularnih i intra-venuznih injekcija
 • Obrada veštačkih anusa
 • Obrada i promena kanile
 • Plasiranje katetera, promena i ispiranje bešike Oksigena terapija
 • Inhalacija
 • Fizikalna terapija
 • U slučaju medicinske indikacije obezbeđujemo prevoz kolima hitne pomoći do odgovarajuće zdravstvene ustanove
ordinacija doma za smestaj starih senior plus
 

SENIOR  PLUS svojim korisnicima pruža medicinski nadzor  lekara i medicinskih sestara 24h. 

U pružanju ovakve medicinske usluge uključeni su lekari i medicinske sestre sa bogatim iskustvom u radu sa starim i nepokretnim licima. Takođe su uključeni lekari specijalisti iz eminentnih ustanova VMA, KC SRBIJE, KBC BEŽANIJSKA KOSA.

Sprovodjenje propisane terapije od strane lekara realizuju medicinske sestre-tehničari(intra muskularna, intra venska, infuziona terapija).Redovno se vrše laboratorijski nalazi.

Pored svega navedenog Ustanova SENIOR PLUS ima potpisan ugovor i o poslovno-tehničkoj saradnji sa HITNOM POMOĆI koja nam je na raspolaganju 24h dnevno.

U cilju očuvanja i poboljšanja pokretljivosti korisnika Senior Plus pruža se usluge fizikalne terapije i rehabilitacije. Adekvatnim timskim pristupom naš stručni tim omogućiće korisnicima sa paraplegijama adekvatan tretman i oporavak u obimu koji njihovo zdravstveno stanje dozvoljava. Dom za stara i nepokretna lica Senior Plus pruža pomoć i podršku licima kojima je potrebna dodatna nega ,tretman posle celobro-vaskularnog insulta. Radnom terapijom, kod obolelih nastojimo da uspostavimo što je veći procenat samostalnosti.

Dobro raspoloženje i osmeh korisnika Ustanove socijalne zaštite Senior Plus je svakako veliki uspeh celog stručnog tima. Pored individualnog pristupa svakom korisniku, sprovodjenje grupne terapije ima pozitivan efekat na celokupno stanje kako pojedinca tako i celokupne grupe lica koja borave u Senior Plusu.

doktor u domu za stare senior plus
doktor u domu za stare senior plus
doktor u domu za stare senior plus
lekar opste prakse u domu za stare
lekar opste prakse u domu za stare
lekar opste prakse u domu za stare
medicinska nega dom za stare Senior Plus
medicinska nega dom za stare Senior Plus
medicinska nega dom za stare Senior Plus
medicinske usluge01
medicinske usluge01
medicinske usluge01
medicinske usluge02
medicinske usluge02
medicinske usluge02
medicinske usluge03
medicinske usluge03
medicinske usluge03
medicinske usluge04
medicinske usluge04
medicinske usluge04
medicinske usluge05
medicinske usluge05
medicinske usluge05
medicinske usluge06
medicinske usluge06
medicinske usluge06
medicinske usluge07
medicinske usluge07
medicinske usluge07
medicinske usluge08
medicinske usluge08
medicinske usluge08
medicinske usluge09
medicinske usluge09
medicinske usluge09
medicinske usluge10
medicinske usluge10
medicinske usluge10
medicinske usluge11
medicinske usluge11
medicinske usluge11
medicinske usluge12
medicinske usluge12
medicinske usluge12
nadzor lekara Senior Plus
nadzor lekara Senior Plus
nadzor lekara Senior Plus
senior plus lekarski nadzor
senior plus lekarski nadzor
senior plus lekarski nadzor
staracki dom medicinske usluge
staracki dom medicinske usluge
staracki dom medicinske usluge