Usluge fizioterapeuta

 

Dom za stare Senior Plus poseduje salu za masažu, rehabilitaciju i prostorije za fizikalnu terapiju, opremljen sa najsavremenijim aparatima za fizikalnu terpiju i kineziterapiju.

U domu za stara lica Senior Plus fizikalna terapija predstavlja metodu lečenja koja se koristi prilikom problema koji ograničavaju kretanje, pokret i otežavaju kvalitet života i obavljanje svakodnevnih zadataka i aktivnosti. Cilj fizikalne terapije u Domu starih Senior Plus je da omogući i olakša obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Kineziterapija je sastavni deo fizikalne terapije i rehabilitacije vrlo važan segment lečenja jer aktivno uključuje pacijenta. Kineziterapija je vid lečenja koje koristi pokrete kao metodu lečenja.

U domu za stare Senior Plus zadaci kineziterapije su:

  • prevencija oštecenja funkcije lokomotornog sistema
  • lečenje
  • restauracija funkcije lokomotornog sistema
  • rehabilitacija

U Domu za stara lica Senior plus korisnici mogu da odaberu neki od Fit Senior Plus Paketa po posebnom individualnom planu i programu. Posle detaljnog pregleda, lekar i fizioterapeut Doma za stare Senior Plus, predložiće Vam odgovarajuću vrstu i intezitet vežbi uz korekciju ishrane.

Profesionalni fizioterapeuti u domu za stare Senior Plus pomažu bolesnim i povređenim korisnicima koji su smešteni u našem domu za stare Senior Plus, kao i pomoć u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola te sprečavanju i ublažavanju trajnih posledica bolesti i povreda.

fizioterapeut doma senior plus
fizioterapeut doma senior plus
fizioterapeut doma senior plus
oporavak Senior Plus doma za stare
oporavak Senior Plus doma za stare
oporavak Senior Plus doma za stare
oporavak i rehabilitacija dom za smestaj starih lica senior plus
oporavak i rehabilitacija dom za smestaj starih lica senior plus
oporavak i rehabilitacija dom za smestaj starih lica senior plus
sala za fizikalnu terapiju senior plus
sala za fizikalnu terapiju senior plus
sala za fizikalnu terapiju senior plus
vezbe u domu senior plus
vezbe u domu senior plus
vezbe u domu senior plus