Stručni tim staračkog doma Senior Plus

 

Stručni tim doma za stare Senior Plus

Stručni tim doma za stare Senior Plus čine: socijalni radnici, lekar, fizioterapeut, radni terapeut, glavna medicinska sestra, medicinske sestre i negovateljice.

Stručni tim, po prijemu korisnika, pravi individualni plan adaptacije na uslove života u domu. Radi se na postizanju optimalnih životnih potencijala, prevazilaženju životnih teškoća, pomoć pri ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, saradnja sa institucijama sistema. Pruža se pomoć pri održavanju veza između korisnika i porodice, savetodavni rad sa srodnicima.

Mogućnost kućne posete, od strane socijalnih radnika i lekara pre prijema u dom.