Starački dom Senior Plus
Dom za stare Senior Plus

Senior Plus je Ustanova socijalne zaštite koja se nalazi na tri lokacije u gradu. Ono što nas izdvaja od ostalih jeste ukazano poverenje naših korisnika i njihovih porodica. Naš stručni tim čine socijalni radnici, lekari, medicinske sestre, glavne sestre, negovateljice , kao i ostalo pomoćno osoblje. Multidisciplinarni pristup usmeren na potrebe svakog pojedinca u našim domovima, jeste srž našeg profesionalnog odnosa. Glavni zadatak Doma za stare i nemoćne , Senior Plus, jeste da Vašim starim najmilijima omogući prijatne dane starosti, neophodnu pažnju, emotivnu podršku. Pored toga, Dom za smeštaj starih i nepokretnih Senior Plus adekvatnim pristupom, zalaže se da se novi korisnici što lakše adaptiraju na novu sredinu i nova lica.

Starački dom Senior Plus Beograd
Dom za smeštaj starih lica Senior Plus

Dom za stare Senior plus na čelu stručnog tima lekara, radnih terapeuta, socijalnih radnika i medicinskih sestara sa posebnom pažnjom ističe terspeutski rad sa korisnicima obolelim od demencije i Alchajmerove bolesti. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa ovom kategorijom korisnika tim Senior Plusa pruža podršku i pomoć i članovima njihovih porodica. Socijalni radnici Ustanove socijalne zaštite Senior Plusa odgovoriće na sve Vaše dileme i pitanja u vezi samog toka bolesti.

Senior Plus, dom za stara lica, posebnu pažnju usmerava na fizioterapeutski rad i rehabilitaciju osoba posle celebro-vaskularnog insulta. U zavisnosti od individualnih mogućnosti sprovodi se adekvatno osmišljena radna. Dom za stare Senior Plus naročito vodi računa o mentalnom stanju svojih korisnika kao i njihovim interesovanjima a sve sa ciljem da njihov dan bude ispunjen različitim zabavnim aktivnostima.

dom za stare

Dom za negu i smeštaj starih lica SENIOR PLUS nudi svoje usluge na tri lokacije:

  • SENIOR PLUS 1 – Lipovički put 13, Beograd
  • SENIOR PLUS 2 – Darinke Jevrić 40, Beograd
  • SENIOR PLUS 3 – Vojvode Vlahovića 3v, Beograd

Domovi za stare SENIOR PLUS poseduju rešenje za rad od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i to:

  • SENIOR PLUS 1 rešenje pod brojem: 022-02-0032/2008-19
  • SENIOR PLUS 2 rešenje pod brojem: 022-02-00010/2012-19
  • SENIOR PLUS 3 rešenje pod brojem: 022-02-00019/2014-19

Starački dom Senior Plus je učestvovao na prvom Sajmu Socijalne zaštite u Beogradu 10.2.2012. god.

Aktivnosti našeg tima

Predavanje o demenciji u saradnji sa opštinom Novi Beograd

Ustanova socijalne zaštite "Senior Plus" sa svojim predstavnicima učestvovao na konferenciji održanoj u "Medija Centru" 04.07.2012. povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji koji će omogućiti zbrinjavanje nezbrinutih lica.